Skip to main content

2019 juni examen

1. Kieffer: - Anemie kan erythrokinetisch worden opgedeeld, verklaar en geef voorbeelden - Casus Polycethemia Vera - IRF kort uitleggen

2. Bossuyt: - Woordverklaring transfusiereacties: Allergische reactie, Graft vs Host, acuut oedeem, purpura - Leg Kell systeem uit - ABO tabel met antigen/antistof/frequentie geven

3. Boeckx: - Glycoproteine IIb, kader en welke ziekte bij defect - Kader met Bernard-Soulier & Hemofilie B --> aanduiden hoe veranderd: grootte plaatjes, aantal plaatjes, aPTT, bloedingstijd, Factor V activiteit,... - Waar/niet waar vragen (niet verklaren wel giscorrectie) -

4. Claerhout: - 20 meerkeuze, geen giscorrectie (geen foto's zoals in les enkel tekst en beschrijvingen)