Skip to main content

Examen AJ 2020-2021

LABO: 

  • MET MICROSCOOP BLOEDPLAATJE DIFFERENTIËREN EN BLOEDPLAATJES MORFOLOGIE BESPREKEN
  • ZEGGEN WAT ER TE ZIEN IS OP FOTO (BLOEDPLAATJESAGGREGATEN) EN ZEGGEN WATVOOR GEVOLGEN DIT KAN HEBBEN VOOR DE RESULTATEN 
  • VERSCHILLENDE CELLEN BENOEMEN 
  • AANDUIDEN OF WAARDEN VERHOOGD/NORMAAL/LAAG ZIJN: MET DE WAARDEN DIE JE HIER GEKREGEN HEBT ANDERE DINGEN BEREKENEN MET DE FORMULES (MCV,MCH,MCHC) 
  • COOMBSTEST AFLEZEN MAAR KAN OOK DAT JE DE COOMBSTEST ZELF MOET INVULLEN (JUISTE PLAATS DE STREEPJES ZETTEN)
  • TIP: ZORG DAT JE DE VERSCHILLENDE FORMULES GOED KENT EN DE  DINGEN ZOALS DE AGGREGATEN ETC OOK.

THEORIE: 

  • WAARDEN GEKREGEN EN HIERUIT BESLUITEN WELKE ANEMIE HET IS, DIT KAN OOK IN TGENOVERGESTELDE VOLGORDE ZIJN (ANEMIE GEKREGEN EN HIER DE WAARDEN BIJ GEVEN) 
  • BEGRIP HEMATOCRIET + FORMULE 
  • BEPAALDE MORFOLOFIE UITLEGGEN EN WAARDOOR DIT KON VOORKOMEN: WIJ HADDEN DIT VOOR FRAGMENTOCYTEN 
  • BEPAALDE MANIER VOOR AUTOMATISCHE CELTELLING UITLEGGEN