Skip to main content

2022 examen januari

Theorie:

 • Invulvraag
  • RPLC; azijnzuur en een alkaan gegeven --> welke eerst elueren? MF in polariteit verhogen/verlagen om de andere component er eerder te laten uitkomen
  • GLC (en nog 1 - maar vergeten) zijn verdelingschromatografie / vloeistofchromatografie / gaschromatografie / adsorptiechromatografie (de juiste aanduiden)
 • De van Deemter vergelijking geven met al zijn componenten, en aanduiden waarbij m'n optimaal werkt. Waarom daar optimaal werken?
 • GC en HPLC algemeen bouwschema geven en zeggen welke onderdelen specifiek voor GC / HPLC zijn en welke onderdelen er bij beide zijn. Voor de gemeenschappelijke delen ook een meest gebruikt voorbeeld geven voor GC en HPLC.
 • Vraag 3
  • MilliQ een goede MF? (vraag was uitgebreider maar kwam hier op neer)
  • Welk kation elueert eerst? Na of K?
  • Reppressor nodig of niet?
 • AAS en moleculaire spectrofotometrie: 2 verschillen en 2 gelijkenissen geven
 • Massaspectrometrie: moeder- en basispiek aanduiden - + woordje uitleg - en dan de assen benoemen 
 • Potentiometrie: die 2 voorwaarden geven (antwoord erop is lineair gebied en die activiteitscoëfficiënten gelijk houden) en dan een voorbeeld geven hoe je aan deze voorwaarden kan voldoen.
 • Er staat een stukje tekst en jij moet daarin woorden schrappen en de juiste in de plaats schrijven. Bijvoorbeeld stond er in een tekst 'turbidimetrie meet rechtstreeks de intensiteit van verstrooide licht' -->  dan moest je turbidimetrie schrappen en daar nefelometrie van maken. (was een tekstje van 4 lijnen - 2 keer zo'n tekstje gekregen)
 • FBT: farmacopee vraag gekregen - zoals in bijlage en besproken tijdens de les

Labo: 

 • Je kreeg een vraag en enkele gegevens 
  • Gegeven: je vond een doosje met 'pijnstillers' op en kreeg erna een hele lijst met mogelijke onderdelen van pijnstilling - bv cafeïne en paracetamol - en daarbij de golflengte bij Amax gegeven. 
  • De vraag hierbij: welke methode om te onderzoeken welke pijnstiller dit is? 
  • Waarom deze techniek?
  • Hoe kwalitatief gaan onderzoeken welke pijnstiller hier in zit?
 • LiCl vraag
  • Ijklijn van ijkoplossingen gegeven, met bijhorend bijschrift
  • Intensiteit op y-as en concentratie op x-as
  • Hoeveel Li afwegen voor een stockoplossing van ... mg/l (zoals in labo ION moeten berekenen)
  • Hoe uit stockoplossing de standaardoplossingen maken?
  • Je kreeg een intensiteit gegeven van een onbekende --> concentratie daarvan berekenen