Skip to main content

2012 januari examen (vroeger inl. tot de histologie&histopathologie)

Theorie

Vraag 1 Welke soorten cytopathologisch materiaal bestaan er + geef de voordelen

Vraag 2 vergelijken van 2 soorten klieren

Vraag 3 Beschrijf de wand van een musculaire arterie

Vraag 4 Bespreek de signaaloverdracht van een zenuw op een motorische eindplaat

Vraag 5 Bespreek de samenstelling van acuut ontstekingsexsudaat