Skip to main content

2017 oktober examen (Mycologie)

1. Welke hogere schimmel herken je op de foto? (Aspergillus niger). Teken schematisch. Waarvoor wordt deze gebruikt in de industrie?

3. Foto gegeven van de de vegetatieve knopvorming vanĀ Saccharomyces cerevisae. Teken de seksuele voortplanting en benoem de stappen.

4. Leg de Ascosporenkleuring uit. Welke arme bodem wordt hiervoor gebruikt? (zie labo)

5. Leg de air sampler uit

6. Korte verklaring geven van enkele begrippen.

  • chitine
  • azoolderivaten
  • aspergillose
  • ...

Verder waren er nog kleine vragen over het lab. Enkele deelvragen over de hoofdvragen...