Skip to main content

2015 januari examen

Theorie

1) Lewisstructuur gegeven van CO2: (6p)

 • elektronenconfiguratie (1s 2s ..)
 • hybridisatie uitleggen
 • energiediagram van C (zo met die pijltjes)
 • energiediagram van O
 • de orbitalen tekenen en de elektronen hierin zetten (geef aan waar de vrij elektronen zitten + de sigma- en pi-bindingen)

2)Chemisch Evenwicht (H6) (4p)

 • evenwichtsconstante bereken
 • uitleggen wat er gebeurd met het evenwicht als de druk verhoogd wordt + wanneer een vaste stof aan wordt verkruimeld
 • Arhennius vergelijking: uitleggen + tekenen

3) Thermochemie (H10) (5p)

 • Wat is vormingsenthalpie? (delta Hf)
 • iets berekenen in standaardtoestand (1atm+25°C) en bij een gegeven druk + 27°C
 • Born-Haber cyclus tekenen + Er berekenen

4) 10 Meerkeuzevragen (zonder giscorrectie) (5p)

 • 4 molecules gegeven: welke hebben datief covelante binding?
 • ...
 • ...

(zeker meerkeuzevragen van proefexamen bekijken; er zijn altijd enkele die daarop lijken)

Oefeningen

1) naamgeving + reacties

 • 4 soorten reacties
 • 4 redoxreacties
 • formule is gegeven -> geef de naam (1 complex, andere gewone)
 • naam gegeven -> geef formule

2) meest eenvoudige formule + brutoformule zoeken

 • Gegeven: CaHbOcNdCle (oefzoiets) + O2 -> ..% H2O + ..% NO2 + ...

(andere oefeningen weet ik niet meer)