Skip to main content

2014 januari examen

Theorie

 • Leg de eigenschappen van een exponentiële functie uit (met een voorbeeld).
 • Definitie differentieerbaarheid functie + aan welke voorwaarde moet een functie voldoen om differentieerbaar te zijn.
 • Bewijs: hoofdregel van de integraal- en differentiaalrekening
 • Inverse functie uitleggen + 2 voorbeelden geven en grafisch voorstellen
 • Het functieverloop opstellen van T(x) in een metalen staaf (->Integralen, toepassingen op arbeid en energie)
 • Logaritmische functie uitleggen
 • def. onbepaalde integraal
 • functie bepaalde integraal verduidelijken

Oefeningen

 • Vergelijking raaklijn en normaal opstellen in een punt aan een functie.
 • 1ste en 2de afgeleide van een functie geven.
 • Een functie helemaal bespreken
 • 3 integralen oplossen d.m.v. substitutie en ook de gebruikte substitutiemethode kunnen geven.
 • onderzoek van fucntie: G(x)=(wortel(x/4))(ln2x)
 • afgelegde weg bepalen van auto met integralen: versnellen - constante snelheid - afremmen