Skip to main content

2015 augustus examen

1. van steek proef naar populatie, schat populatie variantie, steekproef variantie gegeven

2. histogram % onder grafiek berekenen

3. Geef een voorbeeld van een uniforme verdeling. leg uit waarom uniforme verdeling

4. maak een visgraad diagram van de concentratie in mol/L

5. uitwerken hypothese toets (2 a 3 opdrachten)

6. geef betrouwbaarheidsinterval kleine steekproef

7. geef de 3 belangrijke punten van een kwaliteitssysteem


Examenopdracht?

- Waarom aan voorwaarden voldaan van gepaarde T-toets?

- welke methode is nauwkeuriger? (variantie) geef hypothese toets en werk uit

- laat zien dat methode A de juiste concentratie meet.