Skip to main content

2014 juni examen

lector: Gunther Fleerackers


1) Je krijgt gegevens over de steekproef (het gemiddelde, de variantie en n). Vervolgens moet je een schatting maken over de variantie van de populatie (n gegeven) e dit argumenteren.

2) Een voorbeeld geven van een glaswerk dat de uniforme verdeling volgt + uitleggen waarom + de formule voor de standaard afwijking geven.

3) een oefening op betrouwbaarheidsintervallen

4) een oefening op het tekenen van een boxplot

5) een oefening op het opstellen van een visgraatdiagram

6) een oefening op standaardonzekerheid (van een verdunning)

7) een 'theoretische' oefening op hypothesetoetsen: je moet ze niet uitwerken, maar uitleggen welke toets je moet gebruiken en dit argumenteren

8) een oefening op hypothesetoetsen

9) een oefening op hypothesetoetsen