Skip to main content

2014 januari examen

Theorie

 • Lewisstructuur tekenen + hybridisatie atoom bepalen + geometrie.
 • Kunnen uitleggen wat verhogen van de druk en temperatuur doet met het evenwicht + wat de verdelingsgraad doet met de reactiesnelheid.
 • Kunnen aantonen met een grafiek/formule hoe een katalysator werkt.
 • Kunnen zeggen of een zout zuur/basisch reageert (met reacties aantonen) (je krijgt een tabel met de Kz en Kb waarden).
 • Meerkeuzevragen

Oefeningen

 • Enkele reacties & redoxreacties schrijven
 • Naamgeving
 • Het aantal C N Cl O H - atomen in een organische verbinding bepalen (je weet welke eindproducten je vormt bij de verbranding ervan en de massa van deze eindproducten).
 • De eveniwchtsconstante van een evenwichtsreactie bepalen.
 • Stoichiometrisch rekenen.
 • Gaswetten.