Skip to main content

2017 juni examen

 Geef een schets van de dwarse doorsnede van het leverlobje en van het uitwisselingsgebied in de lever.

Geef het mechanisme van de spermatogenese, waar gebeurt dit? Welke hormonen hebben hier invloed op?

10 stellingen over alle hoofdstukken, uitleggen waarom ze juist of fout zijn. - Colitis ulcerosa veroorzaakt transmurale granulomateuze infectie. - Bij COPD stijgt de pH in het bloed. - Neonatale screening voor congenitale hypothyroïdie gebeurt niet in België. - De effecten van alcohol zijn deels veroorzaakt door stijging van NAD+. - Bij PCOS is FSH gestegen tijdens de vroeg folliculaire fase. - Bij Mucovisidose is er een defect aan het fluoride kanaal. - Intravasculaire hemolyse veroorzaakt een daling in urobilinogeen. - Transferrinesaturatie is een goede meting voor ijzer opslag. -...

Casus: multiple sclerose, letterlijk uit cursus.

Welke pathologie is dit? Aantasting van welke gebieden in de hersenen verklaren deze symtomen? Welk patroon volgt de ziekte hier (relapsing-remitting) Leg oligoklonale banden uit. Leg uit: IgG index