Skip to main content

2010 juni examen

Meerkeuzevragen:

  1. Ijking van celtellers mag worden uitgevoerd via --> calibratorbloed, niet via controlebloed
  2. Voor wat wordt peroxidase gebruikt --> Onderscheid van myeloïde en lymfoïde
  3. Wat is juist --> 1 PLT voor 10 RBC

Hoofdvragen:

  1. Erytrocyten sedimentatie, leg uit
  2. Minimale interne kwaliteitscontrole (lev. Jennings kaart, machines controleren met controle)
  3. Immuunfenotypering + de gebruikte technieken
  4. Hoe via lichtverstrooiing : fluorescentie, specifieke lyse van WBC en 5-diff?

Bijvragen:

  1. Wat of hoe werkt K2EDTA? ( vraag 12)
  2. hoe kan je de Hb-concentratie meten (=cyaanmethemoglobinemethode en laurylsulfaatmethode) (vraag 8)
  3. Wat is Osmotische fragiliteit? (vraag 24)


HEMA vragen: meerkeuze: - verhouding erytrocyten tegenover trombocyten: 10-1 - iets me Hb en Hct 3,1 x... : iets me interne dilutie - andere wetek ni meer

open vragen: - methode HAM - immunofenotypering - bloedplaatjesaggregatietest - morfologische veranderinge bij uitrijpingsproces erytrocyten bij MGG kleuring

keuzevragen: 9: verschil Hb bij baby's en volwassene 11: K2EDTA 21: uitleg stollingsproces

Specifiteit van ESR geven Leg de hemostase uit Hoe wordt de RDW bepaalt en geef de referentie waarde