Skip to main content

2017 augustus examen

 Geef de ligging en structuur van de galblaas, de galwegen en de pancreas.

Leg het proces van inademen uit

10 Stellingen, juist of fout leg uit

Baby met verhoogde TSH: Wat is de ziekte? Wat zijn de symptomen? Wordt TSH standaard getest? Wat is de behandeling?