Skip to main content

2014 juni examen

Examen 4 juni 2014

1) Bespreek de RBC indices, waarvoor worden ze gebruikt?

2) Welke vormen van hemoglobine ken je nog, naast oxyhemoglobine? Welke zijn functioneel?

3) Wat is een dichroïsche filter en geef een toepassing.

4)3 meerkeuze vragen:

- Wat zie je bij een stoornis van de externe pathway van de bloedstolling? - De ESR is altijd verhoogd bij... - De werking van EDTA is gebaseerd op...

Examen 3 juni 2014

1) Bespreek de controlematerialen bij de internekwaliteitscontrole

2) Wat is hydrodynamische focusering? Geef 2 toesteltypen die hier gebruik van maken


3) Wat is het voornaamste verschil tussen serum en plasma?

4) 3 Meerkeuzevragen: ivm hexose monofosfaat shunt, hereditaire sferocytose (kan op gespoord worden met?)en PNH (Kan opgespoord worden met?)