Skip to main content

2019 augustus examen

Examen 17 augustus 2019

1. aPTT geven + 2 specifieke toepassingen

2. CSF uitleggen en wat de rol hiervan is

3. Back stealt flow uitleggen (best met tekening waar alles op is aangeduid)

4. Wat lokt roulleauxvorming uit en wat is de invloed hiervan

5. wat heeft C.L. Rümke beschreven (blijkbaar de statistische imprecisie van celdifferentiatie, 95%- grenzen)

examen 16 augustus 2019

1. Leg bloedingstijd uit

2. Wat zijn de belangrijkste principes/methoden bij een Coulter celteller

3. Geef de monocyten uitrijpingsreeks

4. Wat is trapped plasma

5. Leg het verschil tussen hyperchromasie en polychromasie uit

 

Labo - Examen 16/08/2019

PRAKTISCH DEEL

1. differentiatie preparaat,- m.b.v. kader

  - MCV, ... berekenen a.d.h.v. andere gegeven parameters
  - Gegeven waarden RBC, PLT, RDW... Vergelijken met referentiewaarden

2. Ander preparaat

  - Wat is er aan de hand met de PLT (Hier PLT clumping)
  - geeft dit aanleiding tot andere foutieve resultaten
  - kan men hier iets tegen doen

3. leg de May-Grunwald- Giemsa kleuring uit en zeg bij elke stap waarom je dit doet

THEORETISCH DEEL

4. Wat is RDW (Naam, referentiewaarde en hoe men aan deze parameter komt)

5. 4 fotos weergeven en zeggen wat je ziet (zowel pathologische als normale/voorlopercellen mogelijk )

6. 4 x 4 stellingen weergeven en de meest juiste aanduiden