Skip to main content

2013 juni examen

1) Bespreek bloedingstijd (beknopte procedure en interpretatie).

2) Hoe noem je een tekort aan lymfocyten? Geef 2 mogelijke oorzaken.

3) Welke vormen van Hb ken je nog naast oxyhemoglobine? Welke zijn actief/inactief?

4) Een automatische celteller mag gecalibreerd worden met:

a) commercieel verkrijgbaar calibratiebloed
b) commercieel verkrijgbaar controlebloed met referentiewaarden
c) zowel a als b
d) geen van bovenstaande antwoorden is correct

5) Wat is de winst bij het suikermetabolisme in een RBC?

a) netto 2 mol ATP per mol glucose
b) netto 4 mol ATP per mol glucose
c) netto 6 mol ATP per mol glucose
d) geen van bovenstaande antwoorden is correct

6) Rouleaux wordt altijd gezien bij

a) bij anemie
b) bij polycythemie
c) bij verhoogde ESR
d) geen van bovenstaande antwoorden is correct