Skip to main content

2017 augustus examen

1. denaturatie curve tekenen van dna strengen met 50% en 60 % GC

  - Benoem de assen
  - Wat is het hyperchroom effect?
  - Wat is Tm?

2. DNA recplicatie

  - Waarvoor staat ORIC?
  - Welke rol speelt DNa in de replicatie?
  - Leg uit: FIS en IHF
  - Exonuclease activiteit DNA pol 1
 -  Wat is de rol van Helicase in de replicatie

3. Gen in een DNA streng geven

-Betreft dit een prokaryoot of een eukaryoot gen? Waaraan kan je dit zien, geef 1 kenmerk.
- Welke initiatiefactoren

4. Transcriptie en de rol van TF bespreken

- kozac sequentie
- DNA omzetten naar mRNA
- initiatie

5. Figuur gegeven van de verschillende stappen van de translatie

- Benoem de nummers op de figuur (ribosomale units, initiatiefactoren, SD seq., t-RNA,...)
- shine dalgarno sequentie (zelf aanduiden in figuur), bespreek zijn rol in de translatie

6. ...