Skip to main content

2012 januari examen

EXAMEN VAN 24/01/2012

Theorie

Vraag 1:

a) Hoe en waarom ontstaat een ionbinding? Leg uit aan de hand van CaBr2.

b) Hybridisatie bepalen van O in H2O, N in NH3 en van de 3 C-atomen in C3H4.

Bijvraag: de geometrie van het molecule geven. Bijvraag: zijn de moleculen polair of apolair?

c) Waarom heeft H2O een hoger kookpunt dan C3H4?

Vraag 2:

H2 + I2 <----> 2HI met delta = -10 kJ. Hoe stelt het evenwicht zich in bij a) het verlagen van de temperatuur en b) het vergroten van het volume. c) Welke invloed heeft de temperatuur op de snelheid? (uitleggen m.b.v. Maxwell-Boltzmann curve)

Bijvragen: activeringsenergie schetsen en hoe je deze kan verlagen.

Vraag 3:

In een oplossing van MnO42- wordt een Cu-plaatje en een Zn-plaatje ondergedompeld. Welke reactie zal plaatsvinden? Je kreeg 4 reacties geven met de E°-waarde erbij en zo moest je dus de 2 reacties vinden waarvan uw delta het grootst was.

Oefeningen

idem als examen van 17/01/2012.

 

EXAMEN VAN 17/01/2012

Theorie

Vraag 1:

a) Wat is hybridisatie ? sp, sp2 en sp3 hybridisatie uitleggen met CH4, C2H4 en C2H2. Hoeken (als bijvraag)geven.

b) Enkele moleculen worden gegeven (H20, NH3 en C3H4). Hybridisatie van bepaalde atomen geven + moleculen tekenen.

c) Waarom is het kookpunt van H2O hoger dan .... (lang koolstofmolecule) --> H-bruggen.

Vraag 2:

H2 + I2 <----> 2HI met delta = -10 kJ. Wat gebeurd er bij verdunnen ? En bij temp. verhoging ? Snelheidsvergelijking geven.

Vraag 3:

a) pH's berekenen van verbindingen, deze dan van laagste naar hoogste pH rangschikken b) Standaardreductiepotentiaal en nernstvgl van een redoxkoppel bespreken.

  • Algemene Nernstvergelijking: (E ox/red = E°ox/red - 0.059/ n log [red] / [ox] )
  • Redoxkoppel (Fe3+ & Fe2+)    
  • Fe3+ + e- <----> Fe2+  

 

 

Oefeningen

Vraag 1: 2 niet-redox en 2 redox reactie's

Vraag 2: Analyse van onbepaalde stof ( vb: HxCyO-> zoek x,y,z )

Vraag 3: Chemisch evenwicht

Vraag 4: Concentratie's van stoffen