Skip to main content

2017 januari examen

(vroeger toegepaste fysica. ook wis- en natuurkunde 2 vragen bij!, zie de pagina "Algemeen"!)

 

Theorie: 1.) Instrument benoemen van op een foto (het was een refractometer van Abbé). 2.) Teken de lichtstralen zodat duidelijk wordt wat een grenshoek is en wat totale weerkaatsing is. 3.) Vragen over de refractometer, teken de lichtstralen en duid in verschillende cirkeltjes aan wat de laborant zou zien. (van licht naar donker overgaan). 4.) Leg uit wat graden brix zijn. 5.) Leid de formule van snellius af. 6.) Een hele bundel met MC vragen.

Oefeningen:

Een gesloten vat was tot 2,6m hoog gevuld met zuiver water. De oppervlakte van het vat was te verwaarlozen (een vat met een heel groot oppervlakte). Dit vat was gebonden aan een u-vorimige buis waar er kwik in zat. dat kwik was aan de rechterkant 30 cm hoger dan aan de linker kant. Er zat in het vat een gaatje (op 1m van de grond) waar water kon uitlopen met een debiet van 72l/min. Geef de snelheid waarmee het water uit de tank loopt (72l/min omzetten naar m/s). Geef de oppervlakte van het gaatje. Duid op de tekening alle gegevens aan die je hebt gebruikt of die je nodig had om te berekenen.