Skip to main content

2017 augustus examen

1. 3 reacties gegeven met de reagentia in letters uitgeschreven: -Schrijf de reacties zowel in ionaire als moleculaire vorm uit (indien mogelijk). -Wat voor reactie is het (als ze opgaat) en leg uit waarom. -Duid de niet-oplosbare en slechtoplosbare verbindingen aan

2. 1 redox reactie uitwerken

3. molecule gegeven met Z en EN gegeven: - Geef de elektronenconfiguratie weer - Teken de lewisstructuur - Wat voor binding tussen de atomen en leg uit.

4. reactie gegeven met S en H gegeven. - Wat gebeurt er indien de T stijgt? - Wat gebeurt er als atoom/molecule X wordt toegevoegd?

5. Leid de formule af om de zuurconstante bij sterk verdunde zuren te berekenen, welke wet is dit?

6. Combinatie oefening en gewone oefeningen: Stoichiometrie, concentratie berekeningen en chemisch evenwicht