Skip to main content

2012 juni examen

1)

  • Geef de betekenis van de afkortingen en leg uit en geef 2 voorbeelden.

RSI (+ 2 oorzaken)

CLP

Welzijnswet

Comité PBW uitleggen, 2 functies en samenstelling geven.

  • Leg de 4 stappen van risico-analyse uit.

2)

  • Tekst over bioveiligheid (aanduiden wat juist is en paar dingen invullen).

3)

  • Geef betekenis van de gevarenpictogramen en waar 1-propanol thuis (afvalbak: niet gehalogeneerde organische stoffen).

4)

  • Geef de 8 stappen van Basic Life Support (EHBO les).
  • Invul oefening (Risico,risicofactor, collectiefe of organisatorische).