Skip to main content

2015 juni examen

Open vragen

Bespreek de replicatie initiatie uitgaande van het OriC molecule.

Leg uit wat de smelttemperatuur is aan de hand van een grafiek.

Benoem de delen op een figuur van translatie.

 - Is dit een translatie bij eukaryoten/ prokaryoten en hoe zie je dit ?
 -

Tekening van DNA met aanduiding +1 en start en stopcodon aangevuld met letters.

 - Welke letter stelt een exon voor?
 - Benoem de beide strengen met de juiste benaming.
 - Geef een primair transcript van deze streng en duidt de 5' , 3' uiteinden aan
 -

 

Meerkeuzevragen

Deze behandelen verschillende vragen over de gehele cursus. De eerste 20 vragen hadden 5 keuzemogelijkheden, de laatste 20 vragen hadden maar 4 keuzemogelijkheden.

Dit wil zeggen dat de eerste vragen minder zwaar worden bestraft indien fout.