Skip to main content

2016 juni examen

Theorie 2016: 1. a) Leg de oplosbaarheid uit adv Q-s/s schets grafiek

a) verschil kristallijne en colloidale neerslag, link met relatieve oververzadiging (grafiek + formules geven)

b) kenmerken van deze 2 soorten neerslagen geven

c) waarom moet je colloidale neerslagvorming vermijden bij gravimetrische bepalingen

d) leg uit elektrische dubbellaag


2. a) Er wordt aangenomen dat een reactie aflopend is als Kev > 108. Leid Kev af voor de oxidatie van ijzer(II)-ionen door cerium(IV)-ionen. Welk besluit kan je trekken uit de berekening van deze Kev?

B) Schets de titratiecurve van de cerimetrische titratie van 100ml Fe2+ 0,1M met Ce4+ 0,1M waarbij de reductiepoteniaal van het systeem wordt uitgezet in functie van het toegevoegde volume reagens. Bereken deze titratiecurve bij toevoegen van 0,00ml, 10,0ml, 100ml en 110ml titrans.


Oefeningen 2016:

vraag 1. bereken de ph van mengsel met molaritiet, normaliteit dichtheid m% en molfractie

vraag 2. Mengsel van zuren en base bereken pH.

vraag 3. bereken de Kev van een redoxreactie.