Skip to main content

2010 juni examen (farmacologie en toxicologie)

Het examen bestaat uit 2 hoofdvragen mondeling die op 8 en 4 punten staan (van de 20) Dan nog een schriftelijk deel op 8 punten.

Mondeling

Je krijgt een verhaal over een persoon die bepaalde medicatie pakt. Bij mij: SSRI, MAO-A, benzodiazepine

Leg werking uit, geef nevenwerkingen, contra-indicaties, ... Wees volledig en gedetailleerd!

2de vraag: leg uit a.d.h.v. een voorbeeld: enzyminductie.

Schriftelijk

1) Juist of fout. Indien juist: staaf uw antwoord

  • Amfetamines en efedrin zijn indirect werkende antagonist van de adrenerge.
  • Angiotensine II inhibitie kan leiden tot hyperkaliĆ«mie
  • Immodium kan een tolerantie opwekken na langdurig gebruik.


2) leg uit m.b.v. een tekening: digitalis.

3) Je krijgt 2 grafieken van de plasmacontratie van een geneesmiddel doorheen de tijd. Geef welke vorm van toediening dit is en leg uit aan de hand van de grafieken.