Skip to main content

2019 juni examen

1.

a) Invuloefening over het hox gen

b) Welk eiwit wordt gebruikt bij dimerisatie en niet bij DNA binding --> basis leucine zipper motief

2.

a) TBP (TATA-box bindingsproteine): functie en uitleg

b) meerkeuzevragen over initiatievolgorde etc.

3.

a) Leg uit: TUTase van het editoom

b) Wat is paternale imprinting

c) Waarom is trisomie van het X-chromosoom niet dodelijk?

d) Leg uit: inducer exclusie van het lac operon

4.

a) UV, mutagenen enz zorgen voor 2 soorten producten in DNA, welke?

b) Wat is het mechanisme van herstel in e coli ongeacht de tijd van de dag (enzymsysteem uitleggen)

c) Welk rescue systeem wordt er gebruikt in prokaryoten bij ss en ds breuken en hiaten in de dochterstreng

d) Leg uit: van regulon tot mutasoom

5.

a) Lambda faag lytische en lysogen cI repressor: figuur aanvullen en uitleggen

b) Hoe gaat een theta replicatie over naar een rolling replicatie?

6.

a) Leg de DNA regulatie uit tussen de S en G2 fase uit

b) Hoe wordt de celdeling stilgelegd bij fase G1 bij DNA schade, leg uit adhv een figuur