Skip to main content

2017 juni examen

- Vraag over glucocortioïden receptor pathway : figuur gegeven --> alle stappen uitleggen van begin tot einde.

- Basale promotor weergeven : alle boxen (bv TATA box) en zeggen wat hier op bindt of interageert

- Waarvoor staat MAPK?

- Maternale en paternale imprinting weergeven voor IgF2 en H16 + figuur tekenen en adh hiervan uitleggen

- E2F, p53, p21, PrB uitleggen + in context gieten

- Virussen (lambda faag): wat wanneer eiwit cro niet actief is? Wat wanneer eiwit CII niet actief is? + lysogene of lytische cyclus zeggen en waarom + casus : rijk medium, Cro is aanwezig en CI is door een mutatie ook aanwezig. Welke cyclus zal worden ingegaan?

- Gevolgen van UV schade + reparatiemechanismen E. coli