Skip to main content

2011 juni examen (farmacologie en toxicologie)

Mondeling

1) Verhaal over patiënt met hypertensie die ook astma heeft en die thiaziden en daarna ACE-inhibitor moet innemen waarbij bij het laatste de dosis opgebouwd moet worden.

2) Enzyminductie aan de hand van een voorbeeld.

Schriftelijk

1) Werking L-Dopa bij Parkinson uitleggen aan de hand van figuur.

2)Grafieken tekenen + vergelijken voor 1 malige IV toediening, continue IV toediening, 1 malige rectale en 1-malige orale toediening.

3)juist/ fout vragen:

  • Amfetamine en efedrine zijn zuivere adrenerge receptoragonisten.(fout)
  • Overdosis van paracetamol is niet gevaarlijk. (fout)
  • Plantaardige laxativa mogen onbeperkt chronisch toegediend worden (fout)