Skip to main content

Examen augustus 2023

1) Plasmiden waarvan het gen er na verloop uitdeelt en tekenen

2) Ras cascade schema aanvullen

3) CDC25, Wee en CAK bij de G2-M cyclus

4) miRNA tegen kankers

5) NER in mensen

6) UV-beschadiging met 2 T-residu's

7) Maternale impregnatie + IGF2 en H19

8) Meerkeuzevragen; vooral kleine details uit H6