Skip to main content

Examen januari 2022

 • Plaats van een gen kunnen geven in volledige woorden (het was iets 3q13-3q24 of zoiets alsiets)
 • Autosomaal dominante 
 • NLS willen... en functie ervan geven
 • Zink vinger motief type 1 + tekenen 
 • Hoe cAMP Lac operon geldig?
 • Lysogene cyclus; wat is de repressor hier en hoe wordt deze concentratie gereguleerd, hoe wordt deze quasi constant gehouden? (het genoom is gegeven - zoals in cursus en ppt, met de verschillende promotors en NutL etc op gebaseerd)
 • Meerkeuzevragen met bijvragen 
  • Wat is meroploïdie (ofzoiets)
  • Hoe hangen promotor en insulator aan elkaar, verband ertussen motor
 • Tyrosine kinase receptor schets, paar stappen
 • Ras-cascade invulvraag - goed in detail kennen 
 • Je kreeg 2 strengen en dan moest je zeggen welke miRNA was en welke de passagier sterkte was
  • Welk systeem zorgt voor de 'keuze' van miRNA?
 • BCl2 is een oncogen van tumor supressorgen, welke van de 2 en waarom?
 • Kankervorming door iets met miRNA speculatie (weet niet meer exact wat)
 • PTC (vroegtijdig stopcodon) vraag
  • Welk systeem in mens dit, zorgt ervoor dat vertaling niet doorgaat?
  • Mechanisme rond PTC bevraagd - was goed te kennen om te kunnen voldoen
 • AP-1 werking - in de overgang van de G1 fase naar de S fase - in de celdeling