Skip to main content

2013 januari examen

1) Hoe kan men een diagnose stellen van onderste luchtwegingecties?

2) Medisch belang van coagulase negatieve stafylokokken?

3) Pathologie veroorzaakt door vibrio cholerae?

4) Wat is de CAMP-factor bij streptokokken van groep D en leg de test uit.

5) Medisch belang van Mycobacterium leprae?

6) Epidemiologie en identificatiekenmerken van Pseudomonas aeruginosa?

7) Geef de identificatiekenmerken van E coli en maak adhv korte reeks een onderscheid met Enterobacter agglomerans en Proteus vulgaris.

8) Hoe een diagnose te stellen van Corynebacterium diphtheriae?

9) Leg arginine dehydrolase test uit.

10) Resultaat van gramkleuring en identificatiekenmerken van Moraxella catarrhalis.

11) Pathologie van Helicobacter pylori?

12) Enkele identificatiekenmerken van acinetobacter?


Januari 2013 (2)


1) pathologie van Clostridium difficile

2)korte reeks van Enterobacter aerogenes, Klebsiella en ...

3) ONPG

4) pathologie B. burgdorferi

5) epidemiologie Vibrio cholerae en Shigella

6) identificatiekenmerken E. coli

7) identificatiekenmerken Streptococcus pyogenes

8) epidemiologie Legionella pneumophila bijvraag: bestaan hier verschillende serotypen van?

9) Ziehl-Neelsen kleuring

Januari 2013 (3)

1) Geef de epidemiologie en pathologie van Vibrio cholerae.

2) Geef de identificatiekenmerken van Staphylococcus aureus. Wat is het verschil tussen methicilline-resistente S. aureus en methicilline-gevoelige S. aureus?

3) Hoe kan men een diagnose stellen van een bacteriëmie?

4) Geef enkele Enterobacteriaceae die nosocomiale infecties kunnen veroorzaken.

5) Wat is het medisch belang van Pseudomonas aeruginosa?

6) Leg de Ziehl-Neelsen kleuring uit.

7) Welke pathologie wordt veroorzaakt door Clostridium difficile?

8) Geef de algemene kenmerken van de Enterobacteriaceae.

9) Leg de lysine-decarboxylase test uit.

10) Geef enkele opvallende identificatiekenmerken van de Yersinia enterocolitica.

11) Hoe zien kolonies van Mycobacterium tuberculosis uit op cultuur?

12) Hoe kan men een screening doen op aanwezigheid van Streptococcus agalactiae tijdens de zwangerschap?