Skip to main content

2009 januari examen (vroeger Celbiologie)

Hoofdvraag:

- Geef een overzicht van de genexpressie. Leg verband met DNA, RNA en proteïnes

 ( staat letterlijk in de cursus, maar meer details geven)

 

Bijvragen:

- je krijgt de tekening = 1 vetzuurketen

                  Wat is dit? Leg uit en waar komt deze voor

                  Is deze wateroplosbaar of niet? Verklaar.

- Geef de functie van centriolen. Wees volledig.

- Wat is TER?

   Geef de functie.

- Stelling juist of fout en geef verbetering indien fout, leg uit indien juist.

             Tijdens de interfase wordt het DNA continu vermenigvuldigd

 

(Michaël R.)