Skip to main content

2013 januari examen


Vraag 1

2 elementen gegeven HI en ?

Welke is een ionische binding en welke een covalente?

Toon de elektronenconfiguratie en duidt de valentie elektronen aan.

Teken de Lewisstructuur van deze elementen

Vraag 2

Vragen in verband met de nulde orde (grafiek kunnen tekenen en grafiek over verloop van snelheid)

Verschil kunnen geven met eerste orde (grafiek kunnen tekenen en grafiek over verloop van snelheid)

Vraag 3

Toepassing op de wet van Le chaterlier.

Welke richting verschuift het evenwicht bij afname van temperatuur + uitleg.

Welke richting verschuift het evenwicht bij afname van volume + uitleg

Vraag 4

Verklaring van 4 woorden/ gegevens

wat is de sterkste oxidator en sterkste reductor van twee redoxkoppels + reactie kunnen geven.