Skip to main content

2023 januari examen

Veel aandacht besteed aan de woordenschat! 2 pagina's

1. Geef andere woorden voor .... (hersenvocht, interkinese, medulla oblongata, sfincter, osteoblast, chyl, pharynx, galblaas etc...)

2. Geef de volledige naam van deze afkortingen: malt, cod, rer, atp

3. Geef het tegenovergestelde van: visceraal, craniaal

4. Benoem de aangeduide delen op de gegeven tekening van darmstelsel

5. Wat is de functie van deze klier? (Afbeelding gegeven: acinaire klier)
+ duid de aangeduide delen aan op de gegeven tekening

6. Wat is de functie van een lysosoom? (Afbeelding gegeven) en benoem de aangeduide delen.
Is diffusie de enige manier van passief transport? Leg uit aan de hand van de tekening van de lysosoom.

7. Tekening van het hart: benoem de gevraagde delen, duid een afferent bloedvat aan, schrijf erbij wat links en rechts van het hart is

8. 3 zinnen waarbij er openingen zijn en je het juiste woord moet invullen. "De nervus vagus is een onderdeel van het ..... zenuwstelsel"

9. Afbeelding van een cel met chromosomen
duid aan: haploïde of diploïde cel? 3 of 6 chromosomen?

10. Is deze bloedtransfusie compatibel? Leg uitgebreid uit
Gegeven: bloedgroep donor en acceptator + rhesusnegatief of positief

11. Ongeveer 10 juist/fout stellingen (met giscorrectie)
Voorbeelden:

"Lymfeknoop is gemaakt uit bindweefsel"
"De precentrale gyrus is sensorisch"
"Luchtpijp ligt ventraal gelegen tegenover de oesopgahus"
"In de anafase in de mitose worden de microtubuli korter en worden de chromosomen gesplitst"