Skip to main content

2016 januari examen (vroeger Menselijke biologie)

1) termen verklaren/vertalen:

• medische termen  Nederlands ( elk woord afzonderlijk verklaren ) (11)

• Nederlands  medische termen (3)

• tegenovergestelde (3)

• term plaatsen in orgaan (4)

2) De functie(s) van albumine.

3) De gedeeltes van de grote hersenen benoemen: Nederlands en medische termen.

4) De aangeduide dingen benoemen, dorsaal en ventraal aanduiden, het verschil uitleggen tussen a en b. (ging nu over het sluiten en openen van de trachea dmv van strotklepje)

5) 9 juist of fout vragen (GIS correctie)


- medische terminologie

- functie albumine in het bloed verklaren

- hersenkwabben aanduiden op tekening Nederlandse en medische benaming

- juist/fout vragen