Skip to main content

2010 juni examen

 • 25 meerkeuzevragen
 • 3 juist/fout vragen + waarom
  • Alle macronutriënten bevatten stikstof. Juist of fout en waarom?
  • Teveel aan enkelvoudige KH zorgt voor hyperactiviteit en gedragsstoornissen bij kinderen. Juist of fout en waarom?
  • Fructose wordt evensnel opgenomen als de andere monosachariden. Juist of fout en waarom?
 • 2 open vragen
  • Leg glycemische index en glycemische lading uit. Welke is de beste in de praktijk en verklaar de link tussen beiden
  • Casus over de densitometrie. De lengtes en gewichten worden gegeven van 2 personen waarvan ene obese is. Bij de densitometrie komt de obese een negatief gewicht uit en de andere persoon een iets hoger positief gewicht. Is dit normaal? Verklaar waarom wel of niet aan de hand van de principes van de densitometrie.