Skip to main content

2011 juni examen

1. Geef in chronologische volgorde de 6 stappen van indirecte prikkeltransmissie.

2. Geef een reeël/concreet voorbeeld van indirecte transmissie tussen 2 cellen die op een diffusieafstand van elkaar liggen en tussen 2 cellen die op een grote afstand van elkaar liggen.

3. Op welke manier worden de hersenen geïnformeerd over de sterkte van een smaakprikkel?

4. Invuloefening over de hormonen.

5. Negatieve feedbackregulatie uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld.

6. Leg het omgekeerde Bohr-effect uit.

7. Bespreek de werking van de cellen van de distale tubulus en van de verzamelbuisjes van de nier. + Tekening

8. Bespreek de vertering en absorptie van de koolhydraten.

9. Functie van de lever in het koolhydraatmetabolisme.

10. Juist/fout vragen