Skip to main content

2012 juni examen

1) leg de brug van Wheatstone helemaal uit 2) Juist of fout: - door een snelkookpan gaat water koken op een temperatuur lager dan 100°C

      - Iemand met lange benen heeft een grotere weerstand dan iemand met korte benen
      - als ik een glazen overschaal op een inductiekookplaat zet dan kan ik hiermee koken
      - een oefening op magnetisme 
      - een grafiek en je moest zeggen of het juist was of niet, ging over de condensator en de afstand tussen 2 condensatoren.

Mensen van in de namiddag:

 • BIA uitleggen,
 • dan dat van die 3 lampen als je er eentje weghaalt en trg bijdoet, vergroot R dan ?
 • De resistiviteit in functie van de temperatuur uitleggen wat dat met de geleiding te maken heeft
 • AF is zelfde nauwkeurigheid als metingen ?
 • Is een voltmeter in serie geschakeld?


Mijn examen, in de voormiddag:

 • inductiekoken + teken en leg uit + geef de 2 principes + zeg wa voordeel is.
 • juist fout vrage: *je kan ijs doen smelten door de druk te verhogen,
 • een ampèremeter heeft een grote inwendige weerstand,
 • een figuur met elektron en zeg of het elektron in evenwicht zit tussen een lading van 4Q- en 4Q+
 • als men 4 lampen heeft en er is er een kapot en men vervangt die wordt de weerstand groter of niet?
 • heeft de kracht die inwerkt op een lading dezelfde zin en richting als het elektrisch veld?

Schriftelijk

 • Oefening op elektrisch circuit, met weerstanden
 • oefening op foutenleer
 • oefening op warmteleer


Examen dag 2

Theorie: 1) leg inductie koken uit, 2 fenomenen en de voordelen van inductie koken 2) Juist of fout: a)een snelkookpan kookt op minder dan 100°C b)2 cilinders L=2 R=0.5 en L=1 R=0.25 zijn even geleidend? c)het lichaam heeft een capaciteit? d) rechterhand regel toepassen op een elektron dat in een magnetisch veld komt e) R=R1+R2 geeft de vervang weerstand voor weerstanden in parallel?

Oefeningen: 1) oefening op foutenleer zoals met het fruit en vitc 2) condensatoren: vervangcondensator zoeken 3) warmte leer, pot met water waar je groenten in doet->de evenwichtstemperatuur zoeken.