Skip to main content

2011 april examen

  • (Theorie) Leg via een gegeven oplossing uit hoe je kwantitatief moet overbrengen. Verduidelijk eventueel met tekeningen.
  • Standaardisatie van NaOH met KWF: hoeveel g afwegen, handelingen uitleggen, methode
  • Vraag 3
    • Bereken het sulfietgehalte in mg/l wijn
    • Geef de titratiereactie van H2O3/I2
    • Geef de kleuromslag op het EP
  • Het aantal mg glucose berekenen via Luff Schoorl.