Skip to main content

2009 juni examen

Reeks 1

Geef alle directe methoden om het lichaamsvetcomponent te meten.

Geef alle methoden om het mineraalgehalte in het lichaam te meten.

Geef de voor-en nadelen van koolhydraten in de voeding. Geef de voedingsaanbeveling van koolhydraten en achtergrondinformatie.

Een jongen van 18 maanden weegt 8 kg en is 81 cm groot. Wat is zijn voedingstoestand ?

Wat is PDCAAS ? Geef ook de formule.

Wat is BMR ? Hoe meet je dit ?

Wat is AI ? Hoe noemen we dit voor België ?

Benoem alle structuren van de aminozuren en duid de essentiële en niet-essentiële aminozuren aan.

Geef de definitie voor voedingsvezel.

 

Reeks 2

2 hoofdvragen
- leg het glucosemetabolisme uit. welke onderlinge relatie is er met andere macronutriënten ( Schema + tekening). Wat doen voedingsvezels en wat zijn de fysiologische aspecten van ervan. (geef de belangrijkste voedingsvezels (niet oligosaccahiden!)

- Geef al de manieren om de FFM te meten. leg allemaal kort uit en laat de formules zijn de eventueel nodig zijn om de FFM te berekenen.

(gehoord van medestudent: Let het principe uit hoedat men aan de adwaterfactoren komt? Wat zijn het ?


veel bijvragen:

bijvragen macronutriënten
-structuren van AZ zijn gegeven. duid de niet-essentiële AZ en semi-essentiële AZ aan en geef de correcte naam
-geef de naam+afkorting van alle essentiële vetzuren.
-wat is vacceenzuur. formule.
-geef 2 polysacharadine met een vertakte zijketen
-geef de 2 meest voorkomende limiterende AZ. wat is het ? in welk voedingsmiddel komen ze het meeste voor.
-hoe kan je het gehalte aan MOV doen stijgen. Geef ook een voorbeeld van een voedingsmiddel met veel MOV

Andere bijvragen
-voor wat staat PDCAAS? Leg kort uit en geef de formule om dit te bereken.
-voor wat staat A.I? Wat de naam die hier in België voor wordt gegeven?
-voor wat staat BMR? hoe berekenen je dit?
-wat is een voedingsvezel. wat zijn de aanbevelingen hiervoor.
-wat wordt er berekend als je met dubbel gemerkt water een onderzoek doet.
-wat is de 40K methode. wat wordt er dan berekend?
-hoe gaat men het N gehalte bepalen bij een klinisch onderzoek?
-beoordeel de voedingstoestand: een jongen van 18 maanden, 8kg en 51 cm
-oefening: gegeven: lengte gewicht en leeftijd en fysieke arbeid. bereken de energiebehoefte en de eiwitbehoefte bij vegetarische voeding.
-oefening: gegeven; O2 455 l, CO2 583 l, N 25g. wat is de calorieopnamen?
-geef schematisch alle componenten van het cellulaire niveau. welk verband is er onderling?