Skip to main content

2012 januari examen (vroeger Celbiologie)

(Marthe)

hoofdvraag: beschrijf de functie van een tight junction en een darmepitheel cel. Toon ook aan met een tekening en benoem alle getekende onderdelen.

Bijvraag1 Waar komen deze voor in de cel. Zetmeel: H2O2: cholesterol: celplaat:

bijvraag 2 voor wat staat ATP? Waarvoor dient ATP in de celĀ ?

Bijvraag 3 wat is tRNA. Via welk proces wordt tRNA gevormd? Welke soort biomolecule is tRNA? Welke enzyme zorgt voor de synthese van tRNA? Wat is er kenmerkend aan tRNA?

Bijvraag 4 ( waar of niet waar en verklaar)

Een persoon met het syndroom van down(mongolisme) heeft 47 chromosomen.