Skip to main content

2016 juni examen

VRAAG 1: wheatstone brug
gegeven wheatstone brug (anders getekend dan in cursus):
- galvanometer op juiste plaats tekenen
- waarom galvanometer in wheatstonebrug
- met welke formule kunnen we de gevraagde weerstand berekenen - verklaren hoe je aan deze formule komt

VRAAG 2: bomcalorimeter
- 3 delen zijn aangeduid (de metalen draagdjes, ruimte met 02 en de thermische isolatie) en je moet deze benomen + uitleg geven.
- er moeten 4 dingen gemeten worden. Benoem + leg uit
- warmtebilan opstellen en geven hoe je H kan vinden

VRAAG3: Wet van Pouillet
formule is gegeven
- benaming ρ
- eenheid ρ
- uileggen wat ρ is.
- tekening bij wet van Pouillet en aanduiden van S en L

VRAAG 4: BIA
- 2 tekeningen gegeven van 2 toestellen om BIA te meten. Aanduiden welke het beste resultaat geeft.
- verklaren waarom + eenvoudige tekening geven hoe BIA wordt gemeten (ampèremeter en voltmeter tekenen)

VRAAG 5: Meerkeuzevragen
duid de juiste beweringen aan

OEFENINGEN
1) magnetisme: 2 geleidende draden naast elkaar
2) Weerstand: bereken de vervangcapaciteit
3) foutenleer:
- massa van Jules zonder kleren (met gegeven: massa van J met kleren en massa van kleren)
- dichtheid van Jules (met een gegeven volume in l) --> resultaat moet ik kg/m3 zijn