Skip to main content

2010 juni examen

Vraag 1

- Hoe verloopt de titratie van een sterk zuur en een sterke base? Welke indicator wordt hiervoor gebruikt? Schets grafieken. Welke kleuromslag kunnen we waarnemen?

- Idem voor de titratie van een sterk zuur en zwakke base


Vraag 2 Leg volgende begrippen uit: onthard water, zuurgetal van olie, primaire standaardoplossing.