Skip to main content

2017 januari examen

teken grafieken van het cardiovasculairsysteem (stroomsnelheid en....), leg stroomsnelheid uit in bloedvaten, aorta vgln met capilaire en aorta vgln met vena cava + benoem alle grootheden en eenheden

15 meerkeuzenvragen met giscorectie (-0,25)

oefening 1:

arbeid berekenen die een kraan moet uitoefenen om een container op te heffen tot een hoogte van 10m en de container heeft een massa van 27 ton

de kabel breekt, wat is de maximale hoogte die hij nog bereikt voor hij op de grond valt

oefening 2:

hydrostatica

hoogte van water berekenen en druk in vat b (open u-vormige buis met water, aangesloten op vat A aangesloten op manometer met kwik hoogteverschil in kwik = 12cm, aangesloten op vat B)