Skip to main content

2017 januari examen

1. Wat wordt er bedoeld met 'niet-selectieve ' luistervaardigheden?

2. Maak een ICF schema met gegevens van een casuspatiënt

3. Screening: kennistest waar/niet waar vragen (van de website)

 

1. Bespreek SMART (a.d.h.v een gegeven voorbeeld) 2. Wat bedoelt men met 'een patiënt die zich in de contemplatiefase bevindt'? 3. Rollenspel: Mevr. pensaert, 55j, heeft last van darmklachten en sinds enkele maanden ook last van diarree. Doe de 'aanmelding' en de 'screening'.

1. je krijgt een smart-doelstelling, zeggen wat fout is en wat ontbreekt en deze juist formuleren 2. wat zijn de fases van de dietistische anamnese 3. rollenspel: je krijgt een verwijsbrief. doe de anamnese en vul het clientendossier in.