Skip to main content

2015 januari examen (vroeger Menselijke biologie)

1) Medische terminologie

2) Teken een Nefron en benoem de delen, In welk orgaan komt het voor en leg uit wat het verband is tussen het uitzicht van het orgaan

3) Bespreek de opbouw van een arteriool en link dit met de functie ervan

4) Invuloefening over de kleine bloedsomloop

5) Tekening van een leverlobje delen benoemen

6) Juist/fout (Giscorrectie, juist = +1, fout = -0,5, ik weet het niet = 0)