Skip to main content

2012 augustus examen

1. Wat is de bijdrage van de nier om de pH in het bloed te regelen? Leg uit aan de hand van een tekening.

2. Invuloefening over hormonen: ACTH, groeihormoon, cortisol.

3. Leg uit hoe diffusie van zuurstof in de alveolen mogelijk is.

4. Leg uit waarom de opname van zuurstof vergemakkelijkt wordt door de vrijstelling van CO2.

5. Hoe wordt HCL in de maag geproduceerd? + Tekening

6. Juist/fout vragen