Skip to main content

2022 januari examen

 1. 25 meerkeuzevragen met GIS-correctie (gemakkelijk, iets moeilijker en echt detailvragen)

 2. Een 5-tal juist/fout stellingen die je moet toelichten indien fout. Goed de zinnen lezen want het zit hem soms in kleine details. De exacte zin weet ik niet meer maar ging over IVNAA, de stelling was volledig juist maar in plaats van in vivo stond er in vitro, waardoor de stelling bijgevolg ook niet meer juist was.

 3. Oefening op energieinname (atwaterfactoren), energieverbruik (hier met tracerdilutie BMR bepalen, niet vergeten 10% DIT bij te rekenen), energiebalans uitrekenen en tot slot nog een oefening over indirecte calorimetrie (O2 bereken uit gegeven CO2 en RQ)

 4. Vragen over antropometrie:
  • Wat is growth faltering?
  • Waarom meten we de hoofdomtrek bij kinderen en wat kunnen we hieruit afleiden?
  • Hoe wordt een normale groei bij kinderen bepaald?

 5. Geef de 3 soorten zetmeel en licht toe

 6. Geef de rol van lipiden in het lichaam en in de voeding (4 per categorie)

 7. Rangschik de macronutriënten van meest verzadigend naar minst verzadigend.

 8. Wat is energiedensiteit en wat is de link met verzadiging?

 9. Vragen over water:
  • Welke 2 mechanismen zijn er in ons lichaam om de vochtbalans in stand te houden?
  • Wat is perspiratio insensibilis?

 10. Een aantal zinnen waar een woord is weggelaten en je moet invullen wat past.

Het waren belachelijk veel vragen maar er wordt niet verwacht dat je per vraag een immens uitgebreide uitleg geeft, heeft bij velen minstens 2u in beslag genomen.