Skip to main content

2012 januari examen

1) welke functies heeft commuicatie ? Wat wordt bedoeld met meta-communicatie?

2) bespreek waardoor onrust in een groep ontstaat

3) casus waar je dus kennis maakt met de patiënt , hand geven enzo.


1. welke zijn de functies van communicatie (die nodig zijn voor een diëtist)

2. geef de voor- en nadelen van leiderschap ( wiel en spinschema)

3. minimum 8 open vragen toegepast op casus