Skip to main content

2015 januari examen

. Verklaar de volgende begrippen: cohesiekracht, adhesiekracht en actieradius.

2. De cohesiekracht is groter dan de adhesiekracht van een vaste stof en een vloeistof. Stel dit grafisch voor en gebruik daarbij de volgende begrippen: cohesiekracht, adhesiekracht, actieradius, contacthoek alpha, vaste stof en vloeistof.

3. Onderwaterweging: bereken de dichtheid, de vetmassa en de vetvrije massa van een persoon.

4. Duid de juiste stellingen aan.

5. Teken de grafiek van Gay-Lussac.

6. Teken de grafiek van Boyle-Marriot.

7. De fysica van het cavasculair systeem: leg de tekening uit aan de hand van de fysische wetten.

8. Grafiek i.v.m. de verspeiding/ligging van de gasdeeltjes: is de stelling waar die bij deze grafiek is gegeven? Motiveer je antwoord!

Oefeningen:

Dit zijn 3 oefeningen die net hetzelfde zijn zoals die van in de cursus, alleen met andere gegevens.