Skip to main content

2008 juni examen

Hoofdvraag:

  • Gametofytische fase is sterk gereduceerd tov sporofytische fase bij zaadplanten. Op foto eventueel: duid aan + bespreek functie + doorheen welk orgaan

Bijvragen:

  1. Palynologie/ etioleringsgroei
  2. Bio-toets + geef een vb. en werk uit
  3. Ploïdiegraad: heeft de gametofyt en de sporofyt bij zaadplanten? (Idem bij mossen)
  4. Juist/fout vragen